Atskats IZCILA DARBA DEVĒJA DNS pirmā - 2014. gada konkursa norisē

 

2014. gada 20. maijā, norisinājās uzņēmuma Latvijā pirmā konference un pirms tās – arī konkurss par uzņēmumu iekšējā

un ārējā tēla tematiku. „Izcila Darba Devēja DNS 2014” aizsākās jau gada sākumā ar konkursu uzņēmumu vidū, kura ietvaros tika lūgts iesūtīt projektus četrās nominācijās: „Komunikācija”, „Darbinieku iniciatīva un atbildība”, „Izpēte un attīstība” un „Darba vide un apstākļi”.

 

 

„Eiro Personāls” valdes locekle Nataļja Lāce, kas darbojās konkursa žūrijā, atzīst, ka 24 iesūtīto projektu vērtēšanā lielākā nozīme bijusi skaidri definētiem mērķiem un to sasaistei ar rezultātiem. Pēc viņas teiktā uzmanība

jāpievērš arī ne tik viennozīmīgi izmērāmām lietām - pozitīvai atgriezeniskai

saitei no darbiniekiem par realizēto projektu un pašu realizētāju

gandarījumam par paveikto darbu. "Esmu patīkami pārsteigta par

daudzveidīgajiem paņēmieniem, kas tiek izmantoti uzņēmumos, lai padarītu tos

par potenciāliem darbiniekiem vēlamiem darba devējiem un saglabātu vai

veicinātu esošo darbinieku iesaisti," tā Nataļja.

 

Konferences kulminācija bija katrā nominācijā uzvarējušo projektu

apbalvošana, dāvājot mākslinieces Bārbalas Gulbes izstrādātās stikla skulptūras

šādiem uzņēmumiem:

  • Nominācijā „Komunikācija” – „Statoil Fuel & Retail” par projektu "Work

     opportunities in „Statoil Fuel & Retail” business centre Latvia”;

  • Nominācijā „„Darbinieku iniciatīva un atbildība” – "Sadales Tīkls" par projektu

     "Ekspertu kopas izveide";

  • Nominācijā „Izpēte un attīstība” – „Hanzas Elektronika” par projektu "Duālās

     izglītības projekts – darba vidē balstīta profesionālā izglītība";

  • „Darba vide un apstākļi” (video) –„Draugiem.lv” .

Tik piešķirtas arī divas veicināšanas balvas – uzņēmumam „ATEA” par īpašu darbinieku iesaistes veicināšanu uzņēmuma rīkotajās aktivitātēs, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijai par proaktīvu rīcību personālvadības procesu uzlabošanā valsts sektora uzņēmumā.

 

Konferences prezentācijas 2014 (skatīt šeit)

Konferencē un meistarklasēs uzstājās: Inna Solomatina, Eiro Personāls, Karl-Johan Hasselstrom (Zviedrija), Eva Sietiņsone – Zatlere, Cēsu Alus, Valdis Vancovičs, Tele2, Komunikācija - Citadele, Komunikācija - ELKO Grupa, Komunikācija - Statoil, Izpēte un attīstība - DNB, Izpēte un attīstība - DPA, Izpēte un attīstība - LR Finanšu Ministrija, Darbinieku iniciatīva un atbildība - ABB, Darbinieku iniciatīva un atbildība - ATEA, Darbinieku iniciatīva un atbildība - KPMG, Darbinieku iniciatīva un atbildība - Sadales Tīkls, Izpēte un attīstība - Rimi, Jan Haines (Vācija).

.

 

Lai apkopotu aizvadītajā gadā paveikto attiecībā uz šo konkursu un konferenci, mēs, "Eiro Personāls" komanda, izdevām arī informatīvu avīzi,

kuru iespējams lejuplādēt šeit!

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba devēji 2015. gadā Latvijā arvien vairāk domā par personāla ilgtspēju

 

Noskaidroti konkursa „Izcila Darba Devēja DNS 2015” uzvarētāji

 

Konkursu „Izcila Darba Devēja DNS 2015” jau otro gadu rīko „Eiro Personāls”.  Konkursā savus personāla vadības un iekšējās darba vides projektu uzņēmumi varēja iesniegt piecās dažādās kategorijās. Konkursa darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija arī augstskolas RISEBA maģistra studiju programmas „Personāla vadība” zinātniskā direktore Agita Kalviņa.

Paziņoti darba devēju labās prakses konkursa „Izcila darba devēja DNS” 2015. gada uzvarētāji:

Nominācijā „Darbinieku iesaiste uzņēmuma kultūras veidošanā” žūrija apbalvoja divus projektus – „Baltic Restaurants” ar projektu „Darbinieku forums 2014” un „Smartlynx Airlines” ar projektu „Esam vienoti izpratnē par „Smartlynx Airlines”.

Par apbalvojuma „Ilgtspējīga personāla atlases stratēģija” īpašnieku kļuva VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga” ar projektu „Aviācijas drošības nodaļas darbinieku atlases procesa pilnveidošana”.

„Talantu novērtēšana un attīstīšana” pēc žūrijas domām vislabāk pausta „Elko Grupa” projektā „PowerUser klubs”.

Par labāko projektu nominācijā „Uzņēmuma sociālā atbildība” žūrija vienbalsīgi atzina aizkustinošo projektu „Brīvprātīgo dienas 2014 – Vispasaules roku mazgāšanas diena”, ko realizēja „Drogas veikalu ķēde”.

Par nominācijas „Izcila darba vide” uzvarētāju balsoja konferences apmeklētāji. Pieteikumā bija jāiesniedz video fragments, kurā parādīts, cik lieliski ir strādāt tieši šajā uzņēmumā. Par labākā pieteikuma autoru balsojumā tika atzīts Igaunijas IT uzņēmums „Pipedrive”.

Apbalvošanas ceremonija norisinājās vienlaicīgi ar veiksmīgi ieviesto personālpolitikas stratēģiju meistarklasēm, kurās savā pieredzē dalījās finālā tikušie Latvijas uzņēmumu pārstāvji, tā veicinot lielisku ideju un labas prakses izplatību Latvijas uzņēmējdarbības vidē. Konference noslēdzās ar vieslektora darba devēju zīmolu veidošanas aģentūras „Makelove”, radošā direktora Igora Trofimova (Krievija) lekciju.

 

UZVARĒTĀJI 2016. GADĀ NOSKAIDROTI!

 

 

2016. gada 26. maijā norisinājies pēc skaita jau trešais konkurss un konference “Izcila Darba Devēja DNS 2016”.

Konkursa mērķis ir vērst uzmanību uz reāliem uzņēmumu stāstiem - projektiem, no kuriem gūt idejas, kā piesaistīt, iesaistīt, novērtēt un atbalstīt sava uzņēmuma darbiniekus.

Kopskaitā šogad tika iesniegti 25 projekti no 23 uzņēmumiem piecās konkursa nominācijās: “Novērtēšana ar pievienoto vērtību”,

“Efektīva talantu piesaiste un ievadīšana darbā”, Rūpes par darba un  dzīves līdzsvaru”, “Uzņēmuma darbinieku iesaiste sociālajā atbildībā”, “Inovatīvi tehnoloģiskie HR risinājumi”. 26. maijā visas dienas laikā projektus vērtēja žūrijas pārstāvji – HR nozares un sociālās atbildības eksperti.

Nominācijā „Novērtēšana ar pievienoto vērtību” žūrija apbalvoja“Premier Restaurants Latvia” jeb “Mc’Donalds” restorānu ķēdi ar projektu “Darbinieku novērtēšanas sistēma un tās labumi”. Veicināšanas balva šajā nominācijā tika piešķirta arī “RD Electronics” par projektu “Iekšēja servisa kvalitātes vērtēšana”, kas uzņēmumam palīdzējis ne vien uzlabot iekšējo komunikāciju un sadarbību, bet arī iekšējo un ārējo servisu un darbinieku efektivitāti darbā, izmantojot salīdzinoši nelielus resursus.

Par apbalvojuma „Efektīva talantu piesaiste un ievadīšana darbā” īpašnieku kļuva uzņēmums “IF apdrošināšana” ar projektu „ If darba devēja tēls virtuālajā vidē”.

“Rūpes par darba un dzīves līdzsvaru” pēc žūrijas domām vislabāk paustas Lattelecom projektā „Mettropole”, taču veicināšanas balvu saņēma arī Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca par projektu ar nominācijai identisku nosaukumu, kurā tika stāstīts, kā, izmantojot uzņēmuma resursus un iespējas, nodrošināt patīkamu darba vidi ar daudzveidīgām aktivitātēm un interesantiem pasākumiem.

Par labāko projektu nominācijā “Uzņēmuma darbinieku iesaiste sociālajā atbildībā” žūrija vienbalsīgi atzina labdarības akciju “Riepas ar sirdi”, ko realizē uzņēmums “Latakko”. Šis projekts saņēma arī konkursa “Izcila Darba Devēja DNS” sadarbības partnera 4Finance fonda “Labie darbi” simpātiju balvu.

​Savukārt nominācijā “Inovatīvi tehnoloģiskie HR risinājumi” balvu saņēma “Elko Grupa” projekts  “Darbinieku vadības sistēma” – vienīgais šajā nominācijā iesniegtais pieteikums, kurš guva ļoti lielu auditorijas uzmanību un atsaucību, tādā veidā norādot uz izteiktu tēmas aktualitāti personālvadības sfērā šobrīd. 

Šogad arī auditorijai bija iespēja piešķirt Skatītāju simpātiju balvu, un to saņēma uzņēmums “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” ar projektu “Labais vairo labo”.

Pasākuma ģenerālsponsors RISEBA piešķīra trīs papildbalvas, kuras saņēma:

  • “Cytec Solvay Group” ar projektu “Spēles elementu (gamification) ieviešana darba ikdienā”;

  • “Roche Latvija” ar projektu “Labsajūtas nedēļa”;

  • Starptautiskā lidosta “Rīga” ar projektu “Skolēnu nodarbinātības projekta realizācija lidostā vasaras brīvlaikā”.

 

 

 

AIZVADĪTS CETURTAIS "IZCILA DARBA DEVĒJA DNS" GADS!

Kopskaitā 2017. gadā tika iesniegti 26 projekti no 22 uzņēmumiem piecās konkursa pamatnominācijās: “Atlases mārketings”, “Kultūras un vērtību izmantošana organizācijas procesos”, “Novērtēšana un attīstība”, “Darba un privātās dzīves līdzsvars”, kā arī “Spēļošana”.

 11. maijā visas dienas laikā projektus vērtēja žūrijas pārstāvji – HR nozares, darba devēja tēla un sociālo mediju eksperti.

 


Nominācijā “Atlases mārketings” žūrija apbalvoja Premier Restaurants Latvia jeb Mc’Donalds restorānu ķēdi ar projektu “Es neesmu lūzeris”.  Konkursa atbalstītājs Latvenergo savu speciālbalvu šajā nominācijā piešķīra uzņēmumam Viasat Latvia par projektu “Jauns un bezbailīgs”.


Par apbalvojuma nominācijā “Kultūras un vērtību izmantošana organizācijas procesos” īpašnieku kļuva uzņēmums Rimi Latvia ar „Uzņēmuma vērtību ieviešanas projektu”. Šajā nominācijā divas papildbalvas saņēma arī uzņēmums Wunder Latvia ar projektu “Innovation Friday”. Wunder Latvia saņēma konkursa rīkotāju Eiro Personāls papildbalvu, kā arī konkursa atbalstītāju - uzņēmuma Latakko atzinību un balvu.


“Novērtēšana un attīstība” šogad lieliski izdevusies Lauku atbalsta dienestā, kas arī kļuva par minētās nominācijas galvenās balvas ieguvēju ar projektu “LAD kompetenču pieeja”, taču veicināšanas balvas saņēma arī Vidzemes slimnīca un Tele2 Shared Service Center.  


Par labāko projektu nominācijā “Darba un privātās dzīves līdzsvars” žūrija vienbalsīgi atzina projektu “Personīgās līderības programma “iLead”: izstrāde un īstenošana Baltijas valstīs”, ko realizē DNB banka.


Savukārt nominācijā “Spēļošana” galveno balvu saņēma GMG grupa projekts “GMG#slēpnis”, un šajā nominācijā arī Solvay Business Services Latvia saņēma Eiro Personāls veicināšanas balvu.


Visas konferences garumā arī skatītājiem bija iespēja balsot, lai kopā noteiktu, kurš projekts iegūs "Skatītāju simpātiju balvu", un to šogad saņēma uzņēmums AbbVie ar projektu “Jauna darbinieku forumu koncepcija radošuma un starpstruktūru sadarbības uzlabošanai”.

 


 

PIEKTAIS "IZCILA DARBA DEVĒJA DNS" GADS GODAM AIZVADĪTS!


Pērn aizvadīts jau piektais konkurss un konference “Izcila Darba Devēja DNS”. Konkursa mērķis ir vērst uzmanību uz reāliem uzņēmumu stāstiem - projektiem, no kuriem gūt idejas, kā piesaistīt, iesaistīt, novērtēt un atbalstīt sava uzņēmuma darbiniekus.

 


Kopskaitā 2018. gadā tika iesniegts 21 projekts no 18 uzņēmumiem piecās konkursa pamatnominācijās: “Atlases mārketings”, “Netradicionāli par tradicionālo HR”, “Novērtēšanas procesa re-charge”, “Paaudžu mijiedarbība uzņēmuma vidē”, kā arī “Spēļošana”.

19. septembrī visas dienas laikā projektus vērtēja žūrijas pārstāvji – HR nozares un sociālo mediju eksperti, kā arī uzņēmumu vadītāji.


Nominācijā “Atlases mārketings” žūrija apbalvoja “KPMG Baltics” ar projektu “Viena diena KPMG acīm” . Šajā projektā uzņēmuma pārstāves stāstīja, kā izmantot spēles elementus personāla atlasē un spēles dalībniekus caur tiem ne tikai iepazīstināt ar amata pienākumiem un uzņēmuma darba ikdienu, bet labākos kandidātus arī pieņemt darbā un optimizēt atlases procesu, ietaupot resursus un paaugstinot tā kvalitāti.


Par apbalvojuma nominācijā “Netradicionāli par tradicionālo HR” īpašnieku kļuva uzņēmums “Drogas” ar „Digitalizāciju personāla vadībā”. Uzņēmuma pārstāve dalījās pieredzē par to, kā būt uz viena digitālā viļņa ar dažāda vecuma kolēģiem, ar akcentu uz vienkāršību un rīku pieejamību visiem un tūlītēju informācijas atdošanu, efektīvi izmantojot gan darbinieka darba un privāto laiku, gan darba un privātās ierīces.


“Novērtēšanas procesa re-charge” šogad lieliski izdevies uzņēmumā “Stenders”, kas arī kļuva par minētās nominācijas galvenās balvas ieguvēju ar projektu “Klientu apkalpošanas kultūras uzlabošana un apkalpošanas novērtēšana”, daloties stāstā par to, ko darīt situācijā, kad klientu serviss ir labs un klients tomēr arvien retāk un retāk iegriežas uzņēmuma veikalā.


Par labāko projektu nominācijā “Spēļošana” žūrija atzina projektu “Iespējamā misija”, ko realizē “Cēsu Alus”. Inovatīvi veidojot apmācību programmu uzņēmumā, notiek arī tā, ka vadītājam, kas savu ikdienu pavada birojā, ir jākļūst par aktīvo pārdevēju. Tā tas notika arī šī projekta ietvaros - pašu brūvētais alus biroja darbiniekiem bija jāpārdod saviem tiešajiem klientiem - koncerta apmeklētājiem. Turklāt tas jādara, sacenšoties komandās, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu.


Savukārt nominācijā “Paaudžu mijiedarbība uzņēmuma vidē” galveno balvu saņēma "Swedbank" projekts “Dzīves pieredzes bagātu darbinieku piesaiste” - izaicinājums un reizē veiksmes stāsts, par kuru runā ne tikai darbinieki gaiteņos, bet arī statistika.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(no kreisās) Santa Štāle (STENDERS), Madara Juška (DROGAS), Rita Majore (SWEDBANK), Zane Zablovska (KPMG Baltics)

Bildē pietrūkst vēl viens nominācijas uzvarētājs - Eva Sietiņsone (CĒSU ALUS)