Konkursa nominācijas šajā gadā
  • Twitter Clean

PRODUKTĪVS ATTĪSTĪBAS PROCESS

Arvien biežāk darbinieku apmierinātības aptaujās redzam, ka darbinieku lojalitāte un apmierinātība ir saistība ar uzņēmuma piedāvātajām attīstības un izaugsmes iespējām. Ne vienmēr tām jābūt vertikālām – bieži vien darbinieku acis “iedegas” pēc aizraujošām apmācībām, spēļošanas aktivitātēm, mentoringa programmām, caur kurām iespējams ierasto amatu ieraudzīt rakursos, par kuriem ikdienas darbā nemaz neaizdomājamies.

 

Šajā nominācijā aicinām pieteikt projektus par inovatīvām un aizraujošām pieejām, kā uzņēmums apmāca un attīsta savus darbiniekus, pieejām, kurām ir izmērāms rezultāts, redzami uzlabojumi, izsekojamība un pievienotā vērtība.

 

 

RADOŠAS PIEEJAS ATLASĒ

Mūsdienās atlase vairs nav tikai sludinājums un pieteikumu saņemšana. Uzņēmumi konkurē par labākajiem darbiniekiem, tādēļ veids, kā piesaistīt labākos, talantīgākos un efektīvākos darbiniekus, kļūst arvien radošāks.

Šajā nominācijā aicinām pieteikt radošas personāla atlases kampaņas darbinieku piesaistei un darba devēja tēla veidošanai, piemēram:

  • atlases kampaņa darbinieku piesaistei jebkādā no uzņēmuma vakancēm,

  • radošs kandidātu atlases process,

  • kampaņa, kas informē par uzņēmumu un ieinteresē darba devējā (darba devēja tēla veidošana un uzturēšana).

 

MŪSDIENĪGAS NOVĒRTĒŠANAS METODES

Lai arī novērtēšana vairumā uzņēmumu notiek katru gadu, vērtējot gan jaunos, gan esošos darbiniekus, tomēr ne vienmēr tā ir efektīva un nes gaidīto rezultātu. Mūsdienu ātrais darba temps un pieejamās tehnoloģijas liek organizācijām domāt par tādu darbinieku un kandidātu novērtēšanu, kas ir gan saprotama, gan ļauj iegūt vispusīgu darbinieka vērtējumu, gan ir ar pievienoto vērtību darbiniekam un uzņēmumam.

Šajā nominācijā gaidām projektus, kur uzņēmumi ir spēruši soli ārpus tradicionālā novērtēšanas procesa un ieviesuši inovatīvas metodes, tādējādi padarot novērtēšanu efektīvāku, fokusētāku uz atgriezenisko saiti, pielietojamu dažādos uzņēmuma procesos un vērstu uz nākotni.

 

PAPILDINOT TRADICIONĀLO HR

Mūsdienu mainīgais darba tirgus ikvienam vadītājam, īpaši personāla vadītājam, liek meklēt arvien jaunus risinājums personāla vadības jomā – tās ir jaunākās tehnoloģijas, tas ir darbs ar milzīgo datu apjomu un spēju orientēties tajā, lai pieņemtu lēmumus gan par darbinieku pieņemšanu darbā, gan arī viņu turpmāko attīstību un karjeru, tā ir personāla procesu uzlabošana un atjaunošana, lai tie atbilstu mūsdienu prasībām.

 

Šajā nominācijā aicinām iesniegt projektus, kur ir ieviesti tādi risinājumi, kas ietekmē ne tikai tiešās personāla vadības funkcijas, bet arī citus organizācijas procesus.

Nominācijā tiks apstiprināti projekti, kur:

  • personāla vadība paplašina savas darbības lauku,

  • veicina atgriezeniskās saites kultūras veidošanu organizācijā,

  • personāla vadības funkcijas iet soli solī ar pasaules aktualitātēm un sniedz citādāku pienesumu, kādā no personāla vadības tiešās atbildības funkcijām.