Kā kļūt par iekārojamu darba devēju?

Publikācijas autore: Linda Berga, psiholoģijas zinātņu bakalaura grāda pretendente,

Latvijas Universitāte

Šobrīd iespēju loks Latvijas darba tirgū paplašinās. Turklāt dažādas aplēses liecina, ka situācija varētu arvien uzlaboties. [i] Ja šāda tendence darba tirgū apstiprināsies[ii], par uzņēmumu vadītāju prioritāti varētu kļūt process, kā piesaistīt sev labākos darbiniekus un kam pievērst uzmanību, lai labākie no viņiem izvēlētos tieši šo uzņēmumu. Par to arī šis stāsts.

Kā potenciālais kandidāts pieņem lēmumu par labu vienam vai otram uzņēmumam? Intuitīvi katram ir nojaušams, ka izvēle tiek balstīta tādos objektīvos kritērijos kā atalgojums, darba laiks un atrašanās vieta, tomēr līdz ar šiem kritērijiem katram darbiniekam ir savi subjektīvie, piemēram, uzņēmuma prestižs, atpazīstamība un dažādas attieksmes, kas dzirdētas gan no draugiem, gan paziņām, gan medijos. Saskaņā ar pētījumu rezultātiem,[iii] tieši šie – subjektīvie – kritēriji padara vienu uzņēmumu iekārojamāku par citu.

Nav noslēpums, ka alga vairumam darbinieku nav galvenais motivators (vismaz saistība ar darba izpildi tai nepastāv)[iv], tāpēc ir vērts domāt ne tikai par to, ar kādām bonusu sistēmām un labumiem piesaistīt darbiniekus, bet arī, kā uzņēmums ‘izskatās’ sabiedrības acīs.Ko par attiecīgo uzņēmumu domā potenciālais darba ņēmējs? Šis ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem, uz kuru uzņēmumu darbiniekiem un vadītājiem ir jāatbild, lai novērtētu, cik pievilcīgs esošais uzņēmums ir kā darba devējs. Latvijā katru gadu tiek veidoti ‘labāko uzņēmumu topi’ (CV-online[v], CVmarket[vi]), kuros tiek vērtēti iekārojamākie darba devēji; un par spīti tam, ka izlases reizumis nav reprezentatīvas, šie topi labi iezīmē tendenci sabiedrībā – izvēlēties darba devēju, pamatojoties ne vien objektīvos kritērijos, bet subjektīvos – cik labas atsauksmes dzirdētas no uzņēmuma darbiniekiem; kā šis uzņēmums sevi atspoguļo medijos un sociālos portālos; cik atpazīstams uzņēmums ir kopumā?

Darba devēja tēls[vii] un aktivitātes tā uzlabošanai ir tas, kas padara vienu uzņēmumu atšķirīgu no citiem, un līdz ar to rodas jautājums - kā šo tēlu uzlabot?

Kā kļūt par iekārojamu darba devēju?

Atbilde uz šo jautājumu ir gan vienkārša, gan arī sarežģīta. Sniegt vienotu recepti ir praktiski neiespējami, jo tas, kas der vienam uzņēmumam, citam nav aktuāls, tomēr, ja esat saistīts ar darba devēja tēla veidošanu, ir vērts atbildēt uz pāris vienkāršiem jautājumiem (un atbildes tālu nav jāmeklē - pajautājiet tos saviem darbiniekiem!).

  • Kāpēc esošie darbinieki ir izvēlējušies tieši jūsu uzņēmumu (laba atrašanās vieta, pievilcīga alga; darbinieki atstāja labu iespaidu)? Iegūstot atbildi uz šo jautājumu, jums būs daudz vienkāršāk izcelt atšķirību no konkurentiem. Veids, kā izcelties konkurentu vidū, citiem vārdiem, ir uzņēmuma stiprā puse.

  • Kas ir tas, ko darbinieki uzņēmumā novērtē visvairāk (izaugsmes iespējas, elastīgs darba laiks; veselības apdrošināšana, citi bonusi un labumi)?Visiem nederēs visas iespējas, tomēr kopumā jums būs skaidrāka vīzija par to, kādām vajadzībām būtu jābūt aktuālām tiem cilvēkiem, kurus turpmāk pieņemsiet darbā. Viena daļa novērtē izaugsmes iespējas, cita - pievilcīgu algu, – kas tad ir svarīgāks jūsu darbiniekiem?

  • Cik daudz no šīm labajām lietām, ko novērtē darbinieki, ir redzamas sabiedrībā – potenciālajiem darbiniekiem? Un cik daudz ir ārēji redzamu nepilnību (kāda ir pieejamā informācija uzņēmuma mājaslapā, sociālos medijos, ko par uzņēmumu runā esošie darbinieki, kāda informācija atrodama medijos)?Katrs uzņēmums ar kaut ko izceļas, un to labi pieredz uzņēmuma darbinieki, taču - cik daudz par to var uzzināt sabiedrība, potenciālie darbinieki vai viņu vecmāmiņas? :)

Jo īpašāk uzņēmums spēj izstāstīt savu stāstu citiem, jo lielāka iespēja kļūt atpazīstamiem un vairāk iekārojamiem.

Un šis stāsts nedrīkst būt izpušķots[viii], šim stāstam ir jābūt patiesībai, citādi potenciālos darbiniekus gaida liela vilšanās un tā, gluži kā bumerangs, var atspēlēties.Šie ir jautājumi, ar ko sākt. Novērtēt esošo, un tad - piesaistīt jauno. Paaudzes mainās, un tas, kas ir svarīgs šobrīd, varbūt vairs nebūs tāds nākotnē. Regulāri atjaunojot informāciju par to, kas svarīgs potenciālajiem darbiniekiem (kas šobrīd, iespējams, ir studenti vai pat skolēni), jūs varat palīdzēt savam uzņēmumam veidot tādas kvalitātes, kas nodrošinātu nākotnes talantu pieplūdumu tieši šeit. Veiciet izpēti, uzziniet, noskaidrojiet un ieviesiet izmaiņas, kas prognozētu nākotnes darbinieku piesaisti.Varbūt jau šobrīd uzņēmumam ir skaidrs, ar ko viņi ir īpaši; kas ir labākā pieredze; kādi uzlabojumi veikti darba vietās?

Stāstiet par to!

___________________________

[i] Cvmarket.lv: šobrīd darba meklētājam ir gana daudz izvēles iespējas, kas tikai palielināsies. Dienas Bizness, 2014. gada 14. janvāris. http://www.db.lv/viedokli/cvmarket-lv-sobrid-darba-mekletajam-ir-gana-daudz-izveles-iespejas-kas-tikai-palielinasies-408150

[ii] Latvijas Banka: darba iespējas kļūst arvien plašākas. Dienas Bizness, 2014.gada 16.janvāris. http://www.db.lv/darbs/lb-darba-iespejas-klust-arvien-plasakas-408342

[iii] Lievens, F. & Highhouse, S. (2003) The relation of instrumental and symbolic attributes to a company’s attractiveness as an employer, Personnel Psychology, 56, 75-102.

[iv] Does Money Really Affect Motivation? A Review of the Research. Harward Business Review Blogs, 2013.gada 10.aprīlis. http://blogs.hbr.org/2013/04/does-money-really-affect-motiv/

[v] Noskaidrots pērn labākais darba devējs. Apollo, 2014.gada 13.februāris. http://www.apollo.lv/zinas/noskaidrots-pern-labakais-darba-devejs/637096

[vi] Noskaidroti aizvadītā gada iekārojamākie darba devēji. Apollo, 2014.gada 22.janvāris. http://www.apollo.lv/zinas/noskaidroti-aizvadita-gada-iekarojamakie-darba-deveji/633301

[vii] Van Mossevelde, C. (2010). Employer Branding: Five Reasons why it Matters & Five Steps to Action. http://www.employerbrandingtoday.com/uk/2010/03/25/employer-branding-five-reasons-why-it-matters-five-steps-to-action/[viii] Chatelain, P. (2013). The Brand: An Avatar We Must Kill. http://www.forbes.com/sites/gyro/2013/10/24/the-brand-an-avatar-we-must-kill/

#dns #darbadevējs #uzņēmumatēls #darbinieki

Līdzīgas publikācijas
Jaunākās publikācijas
Atslēgas vārdi
No tags yet.